0722-729953 office@pazasiprotectiearad.ro

OFERTĂ | Servicii de paza si securitate
monitorizare prin dispecerat, interventie rapida

                   S.C. D & L GUARD ELITE SECURITY SRL este în masura sa asigure servicii de paza pentru toate tipurile de obiective, de la cele publice, industriale, sociale, comerciale , financiar-bancare, pana la proprietati si resedinte personale.

Oferta serviciilor de paza   este reprezentata in moneda nationala.

           1.SERVICIU DE PAZA CU AGENTI DE SECURITATE : tariful pentru paza umana, oferita cu agenti de securitate , atestati de catre M.I.   calculat la 19 lei /post /om/ ora plus TVA,NEGOCIABIL .Serviciul de paza cu agenti de securitate poate sa dezvolte diverse aspecte in functie de solicitarile beneficiarului. Incepend de la agentii de securitate, logistica posturilor fixe si mobile pana la echipajele mobile dotate cu tehnica adecvata si personal eficient sunt alternative ce satisfac toate cerintele care stau la baza unui sistem de securitate eficient.

           2.SERVICII DE DISPECERAT SI INTERVENTIE RAPIDA:   valoarea serviciilor de dispecerat este tarifata la   150 ron /obv / luna plus TVA ,NEGOCIABIL. Serviciul de interventie este realizat de catre agenti de interventie special antrenati ,iar serviciul de interventie se executa cu port arma care poate fi dupa caz letala sau neletala.

         3.ASIGURAREA SERVICIILOR:   calitatea serviciilor este asigurata printr-o Polita de Asigurare care incepe de la o acoperire in valoare de 100.000,00 euro/ pentru fiecare locatie sau sistem in parte

       4.SERVICII DE CONSULTANTA : serviciu este prestat gratuit de catre personal calificat.

              În concluzie oferta serviciilor prezentate de catre S.C. D & L GUARD ELITE SECURITY SRL ,   prin experienta acumulata va asiguram ca suntem pregatiti profesional pentru a dezvolta un sistem de paza pentru   obiectivul dumneavoastra in conformitate cu Legea 333/2003,HG.301/2012 .